AD(H)D en Dyslexie:
ADHD en/of dyslexie komt steeds meer voor. Iedere schoolklas heeft tegenwoordig meerdere leerlingen met de signalen van ADHD en/of dyslexie.
ADHD is een aandachtstoornis met hyperactiviteit. ADD heeft de kenmerken van ADHD alleen dan zonder hyperactiviteit, dus zonder de H.

Dyslexie is een ontwikkelingsstoornis m.b.t. lees- en leerproblemen. Men leest woorden/klanken die er niet staan, men draait letters om, etc. Het is een probleem in de waarneming.

Oorzaak van de stoornis zou zijn een neurobiologisch tekort in de hersenstofwisseling.
Door een tekort aan neurotransmitters worden de verwerking van informatie, het doorgeven van zenuwprikkels en het daarmee samenhangende concentratievermogen minder.

Massage is voor ADHD/dyslectische kinderen zeer geschikt omdat:

Naast de massage kunnen ondersteunende adviezen worden gegeven op het gebied van voeding, voedingssupplementen en levensstijl in relatie tot AD(H)D en dyslexie.

Tarief
Kindermassage. De tijdsduur van een kindermassage is afhankelijk van de conditie van het kind zelf, de mate van de aandoening en leeftijd.

Kindermassage    20 minuten           € 17,00
Kindermassage    45 minuten           € 38,00