Ik vind het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk uitgangspunt voor mijn praktijk. Vanuit het sociale aspect doe ik iets terug voor de maatschappij .Dit doe ik doormiddel van het aanbieden van kosteloze behandelingen voor bepaalde goede doelen acties, zodat deze mensen ook de positieve effecten als ontspanning en rust van de behandelingen kunnen ervaren.

Projecten waarvoor ik me heb ingezet:
*
Samenloop voor hoop

dankbetuiging